home

Als het vuur is geblust.

Beter dan dit kan je onze vriendenkring niet beschrijven.
Brandweerman/vrouw zijn is een opdracht die veel vergt van ons. Het helpt bij de verwerking van de minder leuke en de helemaal geen leuke ervaringen tijdens brandweerinterventies om daarna terug te kunnen vallen op kameraadschap, ontspanning en samenkomen. De vzw van de vriendenkring heeft hierbij een niet onbelangrijke en niet te onderschatten missie.

Welkom op onze website.