lid worden

De raad van bestuur aanvaardt altijd aanvragen voor lidmaatschap van brandweermannen en -vrouwen van brandweerpost Kaprijke van zodra ze aangeworven zijn door de zoneraad van Hulpverleningszone Meetjesland. Ook hun partner kan dan toetreden.

Oud-brandweermannen of – vrouwen van brandweerpost Kaprijke of van de vroegere brandweerdienst Kaprijke en hun partners kunnen eveneens toetreden.

Iedere andere aanvraag zal door de raad van bestuur behandeld worden. Er zal onderzocht worden welke band er bestaat tussen de persoon die wenst toe te treden en brandweerpost Kaprijke. Is die voldoende aanwezig kan de aanvraag goedgekeurd worden.

Het lidgeld bedraagt € 25,- per jaar.
Dit geeft dan recht op gratis deelname op alle activiteiten die door de vzw worden georganiseerd en op verminderde huurprijs voor het springkasteel.

Ieder jaar in de loop van januari zullen de leden uitgenodigd worden om hun lidmaatschap te verlengen.

leden 2018