Rupert Writes a Rainbow

In juli 2016 vertrok Rupert Cardyn, de zoon van Johanna Schoonjans, partner van sergeant Jeroen Geirnaert van brandweerpost Kaprijke, op inleefreis naar Brazilië, om daar 15 jongeren te ontmoeten die vrijwilliger zijn bij de organisatie PAMEN.  Deze reis maakte deel uit van zijn ambassadeurschap bij YOUCA (vroegere Zuiddag), een Vlaamse organisatie die verschillende projecten in de wereld financieel ondersteunt.  Dit doen ze door Vlaamse scholieren te sensibiliseren voor de Noord-Zuidproblematieken en de scholieren gedurende 1 dag te laten werken.  Vorig jaar deden maar liefst 17 000 jongeren mee!  Hun loon ging integraal naar PAMEN.

PAMEN is een Braziliaanse organisatie die opkomt voor de rechten van kansarme mensen.  Medewerkers trekken zich het lot aan van 25 000 mensen die op een enorme vuilnisbelt (Jardim Gramacho) in Rio De Janeiro wonen. Mensen die voor de regering niet bestaan en waarvoor de levensomstandigheden erbarmelijk zijn.  Zo werd er omwille van de Olympische spelen in Rio geïnvesteerd in een kilometers lange muur om deze vuilnisbelt aan het zicht te onttrekken zodat toeristen “er geen last van hebben”

Vooral het lot van de duizenden kinderen die wonen op deze vuilnisbelt wil PAMEN ter harte nemen.  Dagelijks wordt met de hulp van vrijwilligers opvang voor deze kinderen voorzien.  Ze kunnen er school lopen en een warme maaltijd krijgen.  Ook worden er activiteiten georganiseerd en worden de kinderen/jongeren actief uitgenodigd hieraan deel te nemen; dit met als doel hen uit de criminaliteit te houden.

Anderzijds zet PAMEN zich met een netwerk van nog andere organisaties in om aan de regering te blijven signaleren hoe schrijnend de leefomstandigheden op Jardim Gramacho zijn.  Zij hopen zo dat deze situatie niet langer zal worden genegeerd en op grote schaal wordt aangepakt.

Op 22 januari 2017 sloeg het noodlot ongenadig hard toe voor Rupert. Op terugweg naar huis werd hij met zijn fiets aangereden door een auto; hij stierf ter plaatse. Om Ruperts engagement nooit te vergeten, besloten de Braziliaanse jongeren in zijn naam een project uit te werken.  Onder de vleugels van PAMEN werd het project ‘Rupert Writes a Rainbow‘ geboren.  Een project waarbij ze door graffiti-workshops kinderen en jongeren willen bereiken.  Ze leren daar de techniek, ze ontmoeten elkaar, blijven uit criminele milieus,… Daarbovenop krijgt hun leefomgeving letterlijk wat kleur en kunnen ze via graffiti-boodschappen de bevolking en regering blijvend signaleren.

 Rupert writes a Rainbow

Het kiezen voor graffiti is niet toevallig.  Het was een passie van Rupert die ook tijdens zijn verblijf in Brazilië niet onopgemerkt bleef.  Hij versierde de schoolmuur samen met de kinderen en op vraag van hun ouders kregen ook een aantal huisjes een kleurtje. 

krantenartikel

Youca          Pamen